Vyhledávání zaměstnanců JU

Příjmení: Jméno:
zadejte alespoň jeden údaj
(vyhledávat lze i podle podřetězce, obsahujícího minimálně tři znaky)

Rozlišovat malá a velká písmena:
'; $query = rawurlencode($query); $a = file("http://abilunon.jcu.cz/user_search_low.php?case=".$case."&query=".$query."&field=".$field); if ($a[0] != "NOT EXIST"){ $num = count($a); /* echo "Nalezeno " . $num . " záznamů
"; */ for ($i=0; $i < $num; $i++){ $row = explode("#", $a[$i]); if ($row[7]=="Z") { echo "
".$stav."
".$row[4].' '.$row[3]." ".$row[2]." ".$row[5]." - ".$row[6]."
"; if (strlen($row[9])==5) { echo "Telefon: 38903 ".$row[9]."
";} else if (strlen($row[9])>=5) echo "Telefon: ".$row[9]."
"; echo 'E-mail: '.$row[8]."";} } echo '
'; } else { echo 'nebylo nalezeno
'; } } if (!$fname){ $field = "lname"; $query=$lname; echo '
'; $query = rawurlencode($query); $a = file("http://abilunon.jcu.cz/user_search_low.php?case=".$case."&query=".$query."&field=".$field); if ($a[0] != "NOT EXIST"){ $num = count($a); /* echo "Nalezeno " . $num . " záznamů
"; */ for ($i=0; $i < $num; $i++){ $row = explode("#", $a[$i]); if ($row[7]=="Z") { echo "

".$stav."
".$row[4].' '.$row[3]." ".$row[2]." ".$row[5]." - ".$row[6]."
"; if (strlen($row[9])==5) { echo "Telefon: 38903 ".$row[9]."
";} else if (strlen($row[9])>=5) echo "Telefon: ".$row[9]."
"; echo 'E-mail: '.$row[8]."";} } echo '

'; } else { echo 'nebylo nalezeno
'; } } if ($fname && $lname){ $field = "lname"; $query=$lname; echo '
'; $query = rawurlencode($query); $a = file("http://abilunon.jcu.cz/user_search_low.php?case=".$case."&query=".$query."&field=".$field); if ($a[0] != "NOT EXIST"){ $num = count($a); /* echo "Nalezeno " . $num . " záznamů
"; */ for ($i=0; $i < $num; $i++){ $row = explode("#", $a[$i]); $uid=$row[0]; $field = "fname"; $query=$fname; $query = rawurlencode($query); $a1 = file("http://abilunon.jcu.cz/user_search_low.php?case=".$case."&query=".$query."&field=".$field); if ($a1[0] != "NOT EXIST"){ $num1 = count($a1); /* echo "Nalezeno " . $num . "záznamů
"; */ for ($i1=0; $i1 < $num1; $i1++){ $row1 = explode("#", $a1[$i1]); $uid1=$row1[0]; if ($uid1==$uid){ echo "

".$row[4].' '.$row[3]." ".$row[2]." ".$row[5]." - ".$row[6]."
"; $aa=file("http://abilunon.jcu.cz/user_page_low.php?uid=".$uid); if ($aa[0] != "NOT EXIST"){ $aa[9]=substr($aa[9], 7, 4); if (strlen($row[9])==5) { echo "Telefon: 38903 ".$row[9]."
";} else if (strlen($row[9])>=5) echo "Telefon: ".$row[9]."
"; $aa[4]=substr($aa[4], 6, -1); $aa[12]=substr($aa[12], 4, -1); switch ($aa[12]){ case "REK": echo 'E-mail: '.$aa[4]."@"."jcu.cz"; break; case "ZF": echo 'E-mail: '.$aa[4]."@"."zf.jcu.cz"; break; case "BF": echo 'E-mail: '.$aa[4]."@"."bf.jcu.cz"; break; case "PF": echo 'E-mail: '.$aa[4]."@"."pf.jcu.cz"; break; case "ZSF": echo 'E-mail: '.$aa[4]."@"."zsf.jcu.cz"; break; case "TF": echo 'E-mail: '.$aa[4]."@"."tf.jcu.cz"; break; } } } } } else echo "nebylo nalezeno"; } echo '

'; } else { echo 'nebylo nalezeno
'; } } } ?>