Mapa areálu   -   Area map
Podrobné umístění areálu JU      Tisk mapy JU

  1 - Menza, lékařské středisko
  2 - Kolej K1
  3 - Kolej K2
  4 - Kolej K3
  5 - Kolej K4
  6 - Bobík, Aula JU, Velá hala, Kappa
  7 - Biologická fakulta, Jihočeské biologické centrum
  8 - Rektorát JU
  9 - Budova O - Katedra obecné produkce rostlinné, Katedra chemie, Oddělení didaktiky chemie PF (učebny: CH1, CH2, OPR1, OPR2)
10 - Děkanát Biologické fakulty
11 - Pavilón učeben F (učebny: F1, F2, F3, F4, F5)
12 - Budova M - Knihovna ZF, Studovna (učebny: M5)
13 - Budova B - Zootechnický pavilón, Katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat, Katedra speciální zootechniky, Kategra anatomie a fyziologie        hospodářských zvířat, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU (učebny: M1, ZP1, ZP3, ZP4, ZP9, ZP15, ZP25, ZP26, ZP137, ZP138, ZP230,        ZP231, ZP233, ZP331, ZP335, ZP420, ZP432, ZP437), pavilóny C, D, E
14 - Statek
15 - Budova I - Výpočetní ústav, Ediční středisko, Redakce zpravodaje JU (učebny: SVU1, SVU2, SVU3, SVU4
16 - Budova H - Údržba ZF, Dílny
17 - Budova G - Katedra zemědělské techniky, Katedra technické a informační výchovy PF (učebny: ZT74, ZT76, ZT77, ZT78
18 - Budova J - Katedra ekologie, Studijní oddělení ZF, Laboratoř aplikované ekologie, Katedra práva, Katedra pozemkových úprav (učebny: EKOL1, EKOL2, EKOL3, EKOL4,        EKOL5)
19 - Budova A - Děkanát ZF, katedry
20 - K budovám K, S - Tělovýchovný pavilon, Katedra tělesné výchovy, Sportovní areál ZF JU

C - nízký ZOO pavilon
D - nízký pavilon veterinátní
E - nízký pavilon mikrobiologie
L - výměníková stanice
P - skleníky
Q - stroje, zemědělská technika, kolny

Výpočetní středisko ZF, Ediční středisko, Redakce zpravodaje JU Pavilón učeben F Knihovna ZF, Studovna, Učebny M  Děkanát ZF, Studijní oddělení ZF, katedry ... Kolej K4 Kolej K3  Kolej K2 Kolej K1 Menza Katedra ekologie, Výzkumný  ústav rybářský a hydrobiologický JU Katedra techniky, Katedra technické a informační výchovy PF Údržba ZF, Dílny Bobík, Aula JU Katedra obecné produkce rostlinné, Katedra chemie, Oddělení didaktiky chemie PF Biologická fakulta Zootechnický pavilón Statek Děkanát Biologické fakulty Rektorát Akademie věd ČR Podrobné umístění areálu JU Tisk mapy areálu JU
Připomínky zde