JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Zemědělství

o studijní obor Agroekologie

 

České Budějovice, srpen 2002