JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Zemědělské inženýrství

ve studijním oboru Agroekologie

 

České Budějovice, říjen 2002