JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Zemědělství

o studijní obor Zemědělské biotechnologie

a

o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Zemědělské inženýrství

ve studijních oborech

Rostlinné biotechnologie

Živočišné biotechnologie

 

České Budějovice, říjen 2002