JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management

o studijní obor Obchodní podnikání

 

České Budějovice, červen 2002