JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o akreditaci studijního programu Zootechnika

ve studijním oboru Rybářství

 

České Budějovice, prosinec 2003