JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management

o kombinovanou formu studia ve studijním oboru

Účetnictví a finanční řízení podniku

 

České Budějovice, březen 2003