JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace

bakalářského studijního programu:  B 6208 Ekonomika a management

o kombinovanou formu studia

ve studijním oboru

Obchodní podnikání

 

České Budějovice, červen 2004