JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace kombinované formy studia navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management

ve studijním oboru

Účetnictví a finanční řízení podniku

 

České Budějovice, listopad 2004