JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o akreditaci 

doktorského studijního programu Ekonomika a management

ve studijním oboru

Řízení a ekonomika podniku

 

České Budějovice, prosinec 2005