JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o akreditaci studijního programu Zemědělská specializace

ve studijním oboru Biologie a ochrana zájmových organismů

forma studia: prezenční 

České Budějovice, listopad 2005