JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace

navazujícího magisterského studijního programu: 

N 6208 Ekonomika a management

o studijní obor:

Strukturální politika EU a rozvoj venkova

forma studia: prezenční

 

České Budějovice, únor 2005