JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace prezenční formy studia

bakalářského studijního programu Ekonomika a management

ve studijním oboru

Účetnictví a finanční řízení podniku

 

České Budějovice, březen 2005