JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace kombinované formy studia

bakalářského studijního programu Ekonomika a management

ve studijním oboru

Účetnictví a finanční řízení podniku

 

České Budějovice, leden 2005