JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace prezenční formy studia

bakalářského studijního programu Zemědělství

ve studijním oboru

Zemědělská technika, obchod, servis a služby

 

České Budějovice, červenec 2005