JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

 

Žádost o akreditaci 

doktorského studijního programu Biotechnologie

ve studijním oboru

Zemědělské biotechnologie

forma studia: prezenční a kombinovaná

 

České Budějovice, červen 2006