JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu

N4102 Fytotechnika

ve studijním oboru Fytotechnika

forma studia: prezenční 

České Budějovice, červen 2006