JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace

bakalářského studijního programu: 

B 6208 Ekonomika a management

o studijní obor:

Matematické modelování v ekonomii

forma studia: prezenční a kombinovaná

 

České Budějovice, srpen 2006