JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace prezenční a kombinované formy studia

bakalářského studijního programu Ekonomika a management

ve studijním oboru

Obchodní podnikání 

České Budějovice, duben 2006