JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace

navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management

ve studijním oboru

Obchodní podnikání

o kombinovanou formu studia 

České Budějovice, duben 2006