JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B4106 Zemědělská specializace

o studijní obor Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

forma studia: prezenční 

České Budějovice, květen 2006