JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu N4106 Zemědělská specializace

ve studijním oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

forma studia: prezenční 

České Budějovice, květen 2006