JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu

B4131 Zemědělství

o studijní obor Zemědělství

forma studia: prezenční 

České Budějovice, červen 2006