JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu

B4103 Zootechnika

o studijní obor  Zootechnika  

forma studia: prezenční 

České Budějovice, červen 2006