JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu

N4103 Zootechnika

o studijní obor Zootechnika

forma studia: prezenční 

České Budějovice, červen 2006