JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu

N4101 Zemědělské inženýrství

o studijní obor Agropodnikání

forma studia: prezenční a kombinovaná 

České Budějovice, 2007