JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

ZEMĚDĚLSká fakulta

Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu

 N 4103  Zootechnics

ve studijním oboru

Aquaculture

 

(vyučovaného v anglickém jazyce)

forma studia: prezenční 

České Budějovice, listopad 2007