JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu

B4106 Zemědělská specializace

o studijní obor Dopravní a manipulační prostředky

forma studia: prezenční 

České Budějovice, listopad 2007