JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu

B4131 Zemědělství

ve studijním oboru  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

o kombinovanou formu studia

České Budějovice, listopad 2007