JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu N4106 Zemědělská specializace

ve studijním oboru Biologie a ochrana zájmových organismů

forma studia: prezenční 

České Budějovice, březen 2008