JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního programu B4103 Zootechnika

ve studijním oboru 4103R003 Rybářství

 

České Budějovice, březen 2008