JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

 

Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace

bakalářského studijního programu

B 4106 ZEMĚDĚLSKÁ SPECIALIZACE

 

studijní obor:

 

Biologie a ochrana zájmových organismů

 

forma studia: prezenční a kombinovaná

 

 

České Budějovice, duben 2009