JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu

B4131 Zemědělství

o studijní obor Biotechnologie využití biomasy

forma studia: prezenční a kombinovaná 

České Budějovice, 2009