JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o prodloužení akreditace

bakalářského studijního programu

B 4131 ZEMĚDĚLSTVÍ

 

studijní obor:

 

Zemědělská technika, obchod, servis a služby

 

forma studia: prezenční

 

 

České Budějovice, duben 2009