JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o akreditaci

navazujícího magisterského studijního programu

N 4106 ZEMĚDĚLSKÁ SPECIALIZACE

studijní obor:

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

forma studia: prezenční

České Budějovice, červen 2010