JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu

B4103 Zootechnika

o studijní obor Zootechnika

forma studia: kombinovaná 

České Budějovice, 2010