JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu N4103 Zootechnika

ve studijním oboru Zootechnika

forma studia: kombinovaná 

České Budějovice, 2010