JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

 

 

 

Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu

 B 4131 Zemědělství

o studijní obor Agroekologie  

forma studia: kombinovaná 

 

 

České Budějovice, 2011