JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

 

 

 

Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu

 N 4101 Zemědělské inženýrství

o studijní obor Agroekologie  

forma studia: kombinovaná 

 

 

České Budějovice, 2011