Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta

 

Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu

N 4106 ZEMĚDĚLSKÁ SPECIALIZACE

 o studijní obor:

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

forma studia: prezenční

Popis: logo ZF_malé

České Budějovice, červen 2011