JIHOČESKÁ UNIVERZITA

v Českých Budějovicích

zemědělská fakulta

 

 

 

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního programu

 B 4131 Zemědělství

o studijní obor Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině  

forma studia: prezenční a kombinovaná 

 

 

České Budějovice, 2011